วงจรไฟฟ้าแบบขนาน

ตัวมาต่อรวมกัน นำปลายสายของทุกๆ

คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรขนาน
ที่ 1 กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนาน
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆของวงจร
ความต้านทานรวมของวงจร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s