วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม


       อันมาต่อเรียงกันไปเหมือนลูกโซ่กล่าวคือปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่ 1 2 และต่อเรียงกันไปเรื่อย ๆ จนหมดแล้วนำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิด จะทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงาน

คุณสมบัติที่สำคัญของวงจรอนุกรม
1 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆของวงจร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s