แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานให้แก่ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนี่ต่อกับแหล่งกำเนิดนั้น ซึ่งนิยมบอกแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า(Electric Current) คือ ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปหาศักย์ไฟฟ้าต่ำ

แรงเคลื่อนไฟฟ้า(Electromotive force or emf) หมายถึง พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยประจุที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น”จูล”ต่อ”คูลอมบ์” หรือ โวลต์

จากความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ถ้าให้ถ่านไฟฉาย1ก้อน (ที่เขียนว่า emf=1.5v)ต่อกับวงจรไฟฟ้าที่ทีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในตัวนำ1

คูลอมบ์พลังงานไฟฟ้าที่จะใช้มี1.5จูล

1.เซลล์ไฟฟ้าเคมี(Electrochemical Cell)

หลักการ เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอยด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์มี2ประเภท

1.1เซลล์ปฐมภูมิ เป็นเซลล์ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีและเมื่อใช้จนไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก เช่น ถ่านไฟฉาย

1.2เซลล์ทุติยภูมิ เป็นเซลล์ที่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งสามารถทำให้ความต่างศักย์ระหว่างขั้งเซลล์เพิ่มขึ้นดังเดิม โดยการอัดประจุไฟ(Charge)เช่น แบตเตอรี่รถยนตร์

2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator)

หลักการ เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก เช่น”ไดนาโม”จะทำงานเมื่อทำให้แกนของไดนาโมหมุนจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วไดนาโม

3.คู่ควบความร้อน(Thermocouple)

หลักการ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุกเชื่อมต่อโลหะ2ชนิดทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างโลหะทั้งสอง ประกอบด้วยโลหะ2ชนิดที่โดยโลหะหนึ่งพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนอิสระมากกว่าอีกโลหะหนึ่ง

4.เซลล์สุริยะ(Solar Cell)

หลักการ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ2ชั้นประกบกันและมีขั้วต่างกัน เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผ่นเหล็กจะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างแผ่นบนและแผ่นล่าง เซลล์สุริยะ1เซลล์ให้กระแสไฟฟ้า25-30mA/1cm2 ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า0.5โวลต์

5.คลื่นไฟฟ้า

6.ถ่านหิน หลักการ การต้มไอน้ำ

7.แหล่งกำเนิดไฟฟ้าตามธรรมชาติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s